Tomazing Plus 2 โทเมซิงพลัส 2

โทเมซิงพลัส2 (TomazingPlus 2) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากมะเขือเทศ ให้สารสำคัญ คือ ไลโคปีน (Lycopene) เหมาะกับผู้ชายที่ต้องการลดอัตราเสี่ยงของการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมาก และ ผู้ที่ต้องการดูแลปัญหาอาการต่อมลูกหมาก

เลขที่ อย. 50-2-05159-5-0033

Tomazing Plus2 โทเมซิงพลัส 2

ส่วนประกอบสำคัญ ของ โทเมซิงพลัส 2

ไลโคปีน Lycopene

ไลโคปีน Lycopene

ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมาก ป้องกันต่อมลูกหมากโต

วิตามิน (B1,B2,B3)

วิตามิน (B1,B2,B3)

ช่วยในการทำงานของระบบประสาท เพิ่มประสิทธิภาพของระบบสืบพันธุ์

ซิงค์ออกไซด์ (Zinc Oxide)

ซิงค์ออกไซด์ (Zinc Oxide)

ช่วยให้ต่อมลูกหมากและอวัยวะสืบพันธุ์ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงโรคต่อมลูกหมาก

คุณทราบหรือไม่


ชายไทยที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไป ป่วยเป็นโรคต่อมลูกหมากโต 1 ใน 2 อายุ 80 ปีขึ้นไป เพิ่มเป็น ร้อยละ 90

โรคต่อมลูกหมากโต (BPH – Benign Prostatic Hyperplasia)

คือ ภาวะที่ต่อมลูกหมากมีขนาดใหญ่ผิดปกติ ซึ่งชาวตะวันตก มัก เปรียบเทียบขนาดปกติของต่อมลูกหมากว่าเท่ากับขนาดของผล วอลนัท (walnut-size) ตำแหน่งของต่อมลูกหมากจะอยู่ในบริเวณ ใต้กระเพาะปัสสาวะ ต่อมลูกหมากทำหน้าที่สร้างสารที่เป็นของเหลว ประมาณ 30% ของน้ำอสุจิ ด้วยเหตุที่ต่อมลูกหมากจะห่อหุ้มท่อ ปัสสาวะส่วนต้นไว้ ดังนั้นเมื่อต่อมลูกหมากโตขึ้นก็อาจกดทับท่อ ปัสสาวะให้ตีบเล็กลง ส่งผลให้คนไข้มีอาการปัสสาวะติดขัด นอกจากนี้ต่อมลูกหมากโตอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผนังกล้ามเนื้อของกระเพาะปัสสาวะหนาขึ้น

โรคต่อมลูกหมากโต
ผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูก

เนื่องจากต้องบีบตัวแรงขึ้นเพื่อขับนํ้าปัสสาวะให้ผ่านท่อแคบๆ และ เมื่อผนังกระเพาะปัสสาวะหนาตัวขึ้นก็จะส่งผลต่อความสามารถใน การกักเก็บนํ้าปัสสาวะลดลง คนไข้จึงต้องปัสสาวะบ่อย และอาจได้ รับการกระตุ้นให้ปวดปัสสาวะขี้นมาอย่างกะทันหันได้ โรคต่อมลูก หมากโตเป็นโรคที่พบได้เป็นปกติ และการเกิดขึ้นมักจะสัมพันธ์กับ อายุ มีหลักฐานแสดงให้เห็นว่า 50% ของผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูก หมากนั้นมีอายุประมาณ 60 ปี

Global Award
การันตีด้วยรางวัล 21 เหรียญทอง ที่เดียวในประเทศไทย


cci Global Award

รีวิวประสบการณ์จากผู้ใช้ Tomazing plus 2


https://youtu.be/XOBKAGfEjww
https://youtu.be/Cjw6pfD67QY

สั่งซื้อออนไลน์
บริการเก็บเงินปลายทาง